Tip berguna

Bagaimana untuk menukar tarikh dan masa pada komputer melalui baris arahan?

Pin
Send
Share
Send
Send


DATE dan TIME mempunyai format baris arahan yang sama dan digunakan untuk memaparkan atau mengubah tarikh atau masa semasa.

Format baris arahan DATE:

Perintah DATE tanpa parameter memaparkan tarikh semasa dan meminta tarikh baru. Untuk menyimpan tarikh semasa, tekan kekunci ENTER.

Format Barisan TIME TIME:

Masukkan TIME tanpa parameter untuk memaparkan masa dan permintaan semasa untuk memasuki masa yang baru. Tekan kekunci ENTER untuk menyimpan masa semasa.

tarikh - memaparkan tarikh semasa. Keputusan:
Tarikh semasa: 28/09/2012
Masukkan tarikh baru (dd-mm-yy):

Tetapkan nilai tarikh baharu:

tarikh / T 09/28/2012

Paparkan masa semasa:

Atau yang sama, tetapi dengan permintaan interaktif:

Masa semasa: 8: 20: 04.96
Masukkan masa baru: 8:30

Tetapkan nilai masa baru melalui parameter baris arahan (tanpa permintaan):

Pin
Send
Share
Send
Send